Spätné získavanie tepla zo spaľovania odpadových vôd a zotavenie tepla z odpadových vôd v rôznych priemyselných odvetviach

Proces obnovy zdrojov je selektívne odstraňovanie likvidovaných materiálov a ich využitie na recykláciu, kompostovanie alebo výrobu energie. Obnova zdrojov sa vykonáva prostredníctvom niekoľkých techník a zariadení, z ktorých dva sú spätné získavanie tepla a odpadové teplo. Docela málo priemyselných odvetví profitovalo z obnova zdrojov, najmä pri znižovaní nákladov a energetickej účinnosti. Nižšie sú uvedené niektoré z týchto odvetví: Textilná výrobaTextilná výroba je hlavným odvetvím, ktoré zahŕňa premenu vlákien na priadzu, textílie a nakoniec textil. V tomto odvetví sa vykonávajú rôzne postupy, ktoré vyžadujú extrakciu energie z rôznych zdrojov, ako je napríklad teplo. Čistenie je jedným z postupov pri finalizácii spracovania textílií a vyžaduje použitie kotlov na aktiváciu chemikálií potrebných pre textil. Mnohé výrobné zariadenia na výrobu textilu teraz využívajú systémy úsporných kotlov stack na predhrievanie zásobovania kotla a procesnej vody.

Práčovňový priemysel Veľmi závislé na vode ako hlavný zdroj, bielizeň sa rozširuje od malých práčovní až po rozsiahle priemyselné práčovne. Priemyselné práčovne sú zvyčajne využívané veľkými inštitúciami, ktoré vyrábajú veľké množstvo znečistených bielizní a odevov, ako sú hotely a nemocnice. Horúca voda využíva tieto odvetvia na dôkladné čistenie bielizne a odevov. Niekoľko zariadení na prácu využíva systémy na rekuperáciu odpadových vôd, aby maximalizovali teplo z použitej teplej vody. Spracovanie potravín Zariadenia na spracovanie potravín vyžadujú veľké množstvo teplej vody pre každodenné prevádzky. Metódy a techniky, ktoré sa vykonávajú pri transformácii surovín na potraviny a pri konverzii potravín na iné jedlé formy, zahŕňajú zariadenia, ktoré sa silne spoliehajú na horúcu vodu. Zariadenia na spracovanie potravín tiež musia spĺňať hygienické, hygienické a hygienické požiadavky a zohráva dôležitú úlohu pri ich plnení. Spätné získavanie tepla je využívané rôznymi zariadeniami na spracovanie potravín na maximalizáciu a opätovné použitie už vygenerovaného tepla.Pulp a papierový priemyselPulp a papier sú vyrábané s použitím rôznych strojov a chemikálií. Toto odvetvie bolo vyzvané, aby vykonalo energeticky účinné opatrenia na zmiernenie negatívnych prínosov pre životné prostredie. Zariadenia, ktoré vyrábajú celulózové a papierové výrobky, teraz prijímajú takéto opatrenia s využitím úsporných systémov zásobníkov kotlov na zníženie energetickej spotreby využívajúc energiu odpadu na iné účely.

Výroba nealkoholických nápojovSpotrebiteľská výroba nápojov vyrába jedny z najpopulárnejších nápojov na svete, čo z nej robí vyhľadávaný obchod. Pri procesoch sa využívajú všetky druhy zariadení, ktoré využívajú teplo. S odpadom, ktorý produkujú tieto zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov a teplo potrebné pre jeho procesy, nie je divu, že tieto zariadenia rýchlo využili využitie spätného získavania tepla odpadovými vodami na uspokojenie svojich potrieb.fukane izolacie